Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


COENEN, JOHANNES MEINARDUS - Een werkmanslied. Woorden van Dr. Wap. Gekomponeerd voor vier mannenstemmen, (soli en koor) met groot orkest. Klavieruittreksel

Title: Een werkmanslied. Woorden van Dr. Wap. Gekomponeerd voor vier mannenstemmen, (soli en koor) met groot orkest. Klavieruittreksel
Description: Amsterdam : Th.J. Roothaan, PN T.R. & C. 329, 1869. - Klavierauszug. 23 gest. S. Gering stockfleckig. Bibliotheksstempel.

Keywords: dutch music, illustration, Netherlands, oratorio, ork, holländische Musik, illustration, Niederlande, Oratorium, ork Chormusik

Price: EUR 35.00 = appr. US$ 38.04 Seller: Paul van Kuik, Antiquarian Music & Music Literature
- Book number: 54685

See more books from our catalog: cantatas & oratorios