Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Onder Neerlands vlag. Album ter herdenking van het vijf en twintig jarig bestaan van den Nederlandschen Militairen Bond 1874-1899. Met welwillende medewerking van Nederlandsche schrijvers en kunstenaars
Description: Amsterdam : Van Holkema & Warendorf 1899. 184 p. Folio. Or. Ln. Voorwerk met naamsvermelding eigenaar. Voorwerk, titel en voorrede eerste bladz. in meerkleurendruk. Gewicht/weight ca. 1200 gr. Voorwerk, titel en voorwoord in kleuren, ontworpen door C.A. Lion Cachet. Titelillustratie en enkele andere bladz. licht bruinvlekkig. Bijdragen van o.a. F.A. Buis, L.A.J. Burgersdijk, A.W. Bronsveld. Ook 3 liederen: Rich. Hol, Zweers, Catharina van Rennes.

Keywords: illustration, militärmusik

Price: EUR 45.00 = appr. US$ 48.91 Seller: Musikantiquariat Paul van Kuik
- Book number: 102735

See more books from our catalog: Übrige Sachgebiete